Det har förekommit en hel del bedrägerier på internet och risken finns att detta hämmat den e-handel som allt fler företag använder som en tjänst utöver sina vanliga butiker. Flera av de nystartade verksamheter som finns i landet, använder sig endast av e-butik och att någonting skulle hämma köp-volymen är en oro för många som är aktiva inom näthandel.

Nu för tiden finns det många sätt på vilka man kan känna sig mer säker än vad man kunde tidigare. Vissa banker har egna system för hur man skall gå till väga med tillfälliga kortnummer etc. Många sidor har också valt att använda sig av ett utomstående företag för transaktionerna.

På detta vis behöver man aldrig lämna sina kortuppgifter till något företag som man inte litar på.

I takt med att allt fler känner sig lugna med att handla med sina kort, ökar e-handeln allt mer. För den som inte tidigare köpt någonting via internet kanske det känns enklare än vad det gjort tidigare i och med de många smidiga lösningar som finns när det kommer till frågor om hur man skall kunna betala för köpet. Vill man ha mer information om hur man skall skydda sig på internet, finns det en uppsjö olika sidor att titta på.