Ordet ”armatur” är det många som rynkar på pannan åt. Det är ett ord som sällan används i vardagliga sammanhang och som dessutom kan betyda mer än en sak. Armatur är ett ord som beskriver en säkerhets- eller hjälpanordning för en huvudfunktion. Till exempel så är en rörarmatur vattenledningar medan en annan armatur är där man skruvar in glödlampan för att den ska kunna ge ljus. Trots att det kan vara så olika så fungerar alla armaturer likadant och har samma funktion – dock blir slutresultatet av deras medverkan olika.

Vattenledningar är en rörarmatur – rör som förflyttar vatten genom landet eller staden, eller hemmet. Vattnet renas på ett vattenverk för att sedan ledas genom vattenledningarna ut till samhället igen. Som privatperson behöver man sällan bry sig om vattenledningarna då de brukar skötas av kommunen. Däremot bör man vara medveten om vart vattenledningarna finns för att kunna ha uppsikt över om det läcker eller arbete kring vattenledningen ska utföras. Mindre vattenledningar i huset bör man dock bry sig om genom att kolla på sina vattenrör då och då. Har man dem under uppsikt blir man aldrig överraskad av vattenläckage.

Det finns flera olika benämningar på vattenledningar beroende på vad deras ändamål är. Avloppsledning och stuprörssystem är två exempel på benämningar av vattenledningar med olika funktioner. Avloppsledningen förflyttar avloppsvatten och stuprörssystemet tar hand om regnvatten.

Själva armaturen i vattenledningen är kopplingselementet. Hur man kopplar rören, håller ihop dem och andra tillbehör så som pumpar. Det krävs mer än rör för att hålla vattnet rörligt. Tack vare vattenledningar kan vi få rent vatten till hemmet och behöver inte oroa oss över att duscha i så lite vatten som möjligt.