Att kommunicera med någon som talar ett helt annat språk kan vara en utmaning värd namnet, men det finns också de som vill lära sig att tala med de som har en helt annan begreppsvärld och som inte talar något mänskligt språk annat än möjligtvis det emotionella. Djurkommunikation handlar om att läsa av känslor och kroppsspråk samt att mer eller mindre telepatiskt ta emot ord och bilder. Bland de som jobbar med dessa kanaler är det vanligt att djur föredrar att tala i bilder som djurkommunikatören kan snappa upp och förstå. För att lära sig hur djurkommunikation fungerar behöver man släppa tanken på den verbala dialogen som enda möjliga sätt att utbyta tankar. Ju starkare band man har till ett djur desto enklare kan det vara att komma igång med sin färdighet. Dock kan det för vissa personer kännas smidigare att börja tala med ett djur som man inte känner sedan tidigare då man inte förväxlar budskap och minnen som finns sedan tidigare.

Djurkommunikation för djurägare

djur som kommunicerar?Många av de som har fått intresse för djurkommunikation, är själva djurägare och hardirekt intresse av att förstå hur deras djur mår. I vissa fall kan ett ovanligt beteende få en förklaring i och med kommunikation mellan djur och människa. Det är för tillfället ganska ovanligt att djurrelaterade yrken inkluderar sådan kommunikation i utbildning och på fältet. Dock finns det många som känner till fenomenet och som har erfarenhet av det.

I Sverige finns det några kommunikatörer som blivit omtalade för sin förmåga att förstå djur. Skeptiker hänvisar till att de helt enkelt är receptiva för subtil information och kan läsa kroppsspråk bättra än de flesta. Oavsett om så är fallet eller inte, är det många som fått bra hjälp av att ta kontakt med någon som kan agera språkrör och mellanhand när en djurägare vill förstå hur vardagen ser ut och upplevs av deras djur. Kanske kan man komma till rätta med en hel del bekymmer om man bara ger sig tid att samtala med de man delar vardagen med, människor som djur.