Det är inte alltid man får ut så mycket man hoppats från de investeringar man gör i marknadsföring av en verksamhet. Allt för ofta försvinner en hel del pengar på vägen genom dyra leverantörs- och utvecklingskostnader. Många av de företag som i dagsläget tappar stora summor månatligen genom en ineffektiv och allt för ofokuserad marknadsföringsstrategi, är dessutom låsta till en specifik byrå för uppdatering och utveckling av marknadsföringsplattformen.

Drupal har lagt grunden för en ny typ av marknadsföringsplattform där användarna får tillbaks makten och kan spara in stort genom att själva hantera kampanjer och sidor. Hemligheten ligger i att ha ett bra och tydligt användargränssnitt där man kan återanvända designelement och anpassa funktioner utan att för den sakens skull behöva kunna programmera och skriva funktioner i PHP (vilket är det språk Drupal bygger på).

Stora datavolymer och många redaktörer

Drupal är vad man gör det till och varken mer eller mindre. Det finns inte någon direkt övre gräns för hur du kan utveckla en webbplats och alltifrån design till funktioner, moduler och behörighet är sådant man själv kan skräddarsy. De flesta CMS bygger på en hierarkisk behörighetstrappa där man alltid har tillgång till alla lägre behörigheter. I Drupal finns inte dessa begränsningar och varje redaktör kan få tillgång till just de områden som han eller hon behöver för att kunna göra sitt jobb.

Som marknadsföringsplattform är Drupal optimalt då man enkelt kan överblicka de olika kampanjer och sidor som används. Vidare finns möjligheter att fritt ta fram helt nya webbplatser utan att kunna en bokstav kod.