Att ha kunskap om HLR, hjärt- och lungräddning borde vara lika självklart som att lära sig simma i skolan. Antalet plötsliga hjärtstopp i Sverige uppgår till cirka 10 000 fall per år, av dessa räddas cirka 500. Ett hjärtstopp är inte relaterat till en specifik typ av människa utan det kan drabba dig, mig, gammal, ung, sportig eller lat.

Här inser de flesta att en utbildning är guld värd då det kan göra skillnad för många människor. En HLR utbildning kan du enkelt få genom Fratelli Medical som är kompetenta när det gäller just utbildningar men också när det gäller utrustning inom detta området. När ett hjärtstopp inträffar handlar det nämligen om minuter – ju snabbare man lyckas få igång hjärtat desto större chans är det att personen överlever. Därför är det viktigt att veta precis vad man ska göra.

Hjärstopp
Vid ett hjärtstopp gäller det att agera snabbt, varje sekund räknas för syresatt blod cirkulerar inte längre upp till hjärnan. Därför är det viktigt att påbörja en HLR direkt för att så små skador som möjligt uppstår. Hjärtstopp kan bero på olika saker men oftast handlar det om en hjärtinfarkt och till skillnad från vad många tror så kan även unga drabbas. Oavsett orsak måste HLR påbörjas genast. Överlevnadschansen minskar med 10% varje minut så varje sekund räknas.

Hur går det till?
HLR har fem steg förutom då en hjärtstartare finns, då blir det sex steg. Du kontrollerar livstecken först, sedan andning och därefter påbörjas HLR. 30 kompressioner och två inblåsningar tills ambulanspersonal anländer och löser av dig eller tills hjärtstartaren är redo. Följ instruktionerna hos hjärtstartaren och var noga med att ingen rör kroppen vid användande av den. Mer detaljerat om hur HLR går till kan du se hos SMSlivräddare. Där får du också information om hur du som medmänniska kan hjälpa andra som fått hjärtstopp med hjälp av mobiltelefonen. Fler liv kan räddas om vi tar till oss lite kunskap och ger en hjälpande hand.