På den svenska marknaden finns flertalet etablerade företag som levererar allt från simplare kablar till mer komplicerade kablagemonteringar i små och större serier för industrier. Gemensamt för alla företag är att produkterna och tjänsterna håller en ytterst hög kvalité med kort ledtid, vilket tidigare referenser poängterat vara en stor fördel.

Kabeltillverkare monterar och levererar färdiga moduler

En fungerande kablageproduktion är ytterst viktig för bland annat lastbilar, vitvarubranschen, transportsystem, medicintekniska branschen och värmebranschen. Kabeltillverkarna är därför välutbildade och har lång erfarenhet för att klara av alla olika sorters projekt. Med hjälp av moderna metoder kontrollerar de med stor noggrannhet flödet från det att kundordern kommit in till det att produkterna är redo för leverans. För att konstruktionerna skall vara pålitliga används enbart den senaste teknologin och en ömsesidig kontakt upprätthålls med leverantörer och kunder.

Kablageproduktionen är en stor marknad, men till de mest tillverkade produkterna hör fiberoptiska ledare, mångledare, signalkablage, styrkablage och elektronikkablage uppbyggda av enkeltråd. Självfallet är all verksamhet certifierad och personalen är legitimerad. Tillsammans med den kunniga personalen och moderna maskinparker garanteras att samtliga slutprodukter håller optimal kvalité.

Ett värdefullt segment för kabeltillverkare är montage och leverans av färdiga moduler. Ofta består beställningarna av komplexa produkter med flertalet olika komponenter. Själva produktionen är trots detta effektiv, såväl i fråga om ekonomi som arbetsprocess, för att kunderna skall få högkvalitativa lösningar till ett förmånligt pris.

Många av de komplicerade uppdragen påbörjas genom att en ritningsbunden produkt tillverkas av skickliga kabeltillverkare. Processen fortsätter sedan med inköp av elektromekaniska komponenter och elektronik. Kablageproduktionen avslutas med tillverkningen av kablaget, montering och leverans, allt som en enhetlig kvalitetssäkrad produkt. Leveransen ordnas antingen till företagets kund eller genast till slutkunden via en överenskommen logistiklösning.