Att hela tiden ha tillgång till ett friskt flöde av ny luft är en förutsättning för att man ska orka med sin dag – här talar vi alltså primärt om arbetsplatser och skola. Genom att se över sin ventilation och eventuellt byta den gamla mot ett nytt system kan göra stor skillnad på hur en arbetsplats eller en skolas resultat blir i slutändan. Ventilation är viktig, men tyvärr väldigt bortglömd. Ofta är det nämligen så att man som arbetsgivare försöker göra så bra saker som möjligt för sina anställda och ser över allt ifrån städning, övrig miljö och saker som skapar trivsel på arbetet – men man glömmer bort hur arbetsklimatet direkt påverkas av att lokalen i fråga har dålig ventilation installerad. Med hjälp av fastighetsautomation kan man se till att mycket av detta sköts på automatisk väg.

Om vi tar ett kontor i Haninge som exempel. Detta kontor är utrustat med gammal ventilation och har tjugo stycken personer som sitter mellan 08.00- 17.00 varje vardag. Man sysslar primärt i detta kontor i Haninge med att sälja olika tjänster via telefonen och jobbar som allra bäst under början av veckan och under de tidiga timmarna på dagen.

Hur kan detta komma sig – varför säljer man mer under morgonen och i början av veckan? Det kan ju här finnas en naturlig orsak som säjer att man faktiskt är mer produktiv just under dessa tider och att man närmare helgen faller in en lite slentrianmässig lunk. Visst, men just i detta kontor i Haninge är skillnaden så pass stor att det måste finnas en annan orsak till att resultatet skiljer så markant. Tjugo personer kan inte samtidigt drabbas av en plötslig längtan efter att få göra helg, eller hur? Här är alltså svaret ofta just det att man haft en äldre och sämre ventilation installerad som gör att de anställda känner trötthet, slarvar och blir omotiverade – något som alltså påverkar hela företagets slutresultat.

Hade man här sett över sin ventilation så hade man garanterat inte sett dessa stora dippar i personalens prestationsförmåga utan man hade legat på en betydligt jämnare nivå hela tiden – naturligtvis med en liten nedgång under fredagen och mot slutet av dagarna då det är naturligt. Kontoret i Haninge skulle alltså prestera bättre och gå med större vinst om företagsledningen valt att investera i en ny och modern ventilation och detta gäller naturligtvis över hela landet. Hur ser exempelvis din egen arbetsmiljö ut? Hur ser dina barns skolmiljö ut? Alla kan ta lärdom av exemplet vi hade ovan på just detta kontor i Haninge och hur en bättre ventilation kan påverka.

Ventilation i offentliga byggnader i Haninge

Det här med vikten av bra ventilation gäller naturligtvis även i offentliga miljöer där mycket folk hela tiden är i rörelse. Här talar vi alltså om exempelvis gallerior, bibliotek, tågstationer med mera – platser där luften ofta står stilla och man verkligen kan känna hur man själv påverkas av detta. Här har kommunen ett stort ansvar – att byta ut äldre ventilation mot modernare i exempelvis biblioteket i Haninge skulle verkligen göra skillnad och skapa den där studiemiljön som man vill komma åt vid just ett biblioteksbesök. Ventilation är viktigt, så är det bara.