Det finns en uppsjö olika meditationsformer och tekniker att använda sig av när det kommer till personlig utveckling och att nå insikt om sig och om världen i stort. För Terry Evans var det en teknik han kallar för bergsmeditation som fick spela en stor roll. När han kom fram till metoden var den någonting som dök upp när den behövdes stort. Terry Evans var i en kris och behövde hitta sätt att hantera tillvaron. Utifrån inspiration att skriva en dikt, kom en rad upplevelser och tankar som blev grunden till denna teknik och i dagsläget finns det ett stort antal personer som valt att använda sig av detta meditationssätt i sin utveckling.

För den som söker svar

När man vill ha svar och en konkret sanning finns alltid risken att man känner sig besviken om inte dessa enkla svar visar sig. När det kommer till bergsmeditation är det inte fråga om att få direkta svar på konkreta frågor. Det hala rör sig på en annan nivå och handlar om insikter som kan bidra till att man förstår svaren som kanske är högst personliga och inte användbara för någon annan. Det rör sig om nycklar och tekniker mer än om entydiga svar. Terry Evans förklarar att huvudsaken med bergsmeditation är att länka samman intellekt och känslor. Detta arbete utförs genom att använda fantasi och intuition.

För den som inte sysslat med personlig utveckling tidigare kan det verka diffust och flyktigt. Dock är intuition någonting som vi använder varje dag även om vi kanske inte riktigt vet om det. Vad gäller fantasi är också detta någonting alla har tillgång till i olika stor omfattning.

Svenska medium

Kanske är Terry Evans i första hand känd som medium. I och med den TV-satsning som fått namnet ”det okända” har Terry Evans nått ut till allmänheten och det finns många som anlitar honom för seanser och föredrag. Själv menar han att en hel del av hans arbete rör sig om att ge bevis för att det finns någonting efter jordelivet. Att det inte är slut när våra kroppar somnar. Detta är ett arbete som han lagt ner en hel del tid på och som ständigt är aktuellt. När man jobbar med kontakt och relation till andra sidan är det fullt naturligt att en hel del av tiden går åt till att också visa på att det finns en verklighet vi inte ser. För vissa kan det te sig obehagligt när en oväntad upplevelse av den andra sidan blir tillgänglig, men det är inte någonting onaturligt eller konstigt.

Under åren har Terry genomfört åtskilliga föreläsningar och seanser. Detta har bidragit till att han skulle kunna anses som en av de mest erfarna medium som går att finna i landet. För den som vill gå utbildningar eller kurser hon Terry Evans, är det nu möjligt att ta kontakt med det företag han startat för att stötta och utbilda människor som är intresserade av att hitta vidare på sin väg. Utan krav på vad man skall tänka eller vilja uppnå finns kurser för de som är nyfikna.