För många hemmafixare är plåt ett favoritmaterial. Det är smidigt att arbeta med plåt eftersom att det inte väger så mycket. Dessutom är plåt lätt att hantera och forma. De flesta hus har någon form av plåtkonstruktion. Vissa hus har tak som är helt gjorda i plåt och andra hus har plåtbeläggning vid skorstenen och vid till exempel taknocken. Även stuprännor, hängrännor, lister och fönsterbleck är ofta gjorda i plåt.

För den som är intresserad av en historisk återblick berättas det att man började använda plåt på taken redan under 1500-talet och 1600-talet. Under den här tiden var plåt ett väldigt dyrt materialval. Därför skulle det dröja innan plåt blev vanligt och det var först under 1800-talet som dess popularitet ökade. Då uppfanns nämligen verktyg som gjorde det möjligt att valsa ut plåten. På så sätt blev plåten billigare och den spreds allt mer. Framförallt plåttaken blev populära i storstäderna. Under 1800-talets senare del började plåten att förzinkas. Det innebar att plåten fick ett bättre skydd mot rost. Nästa stora genombrott i plåtens historia var galvaniseringen, därefter uppfanns även den sinuskorrugerade plåten. Under början av 1900-talet rådde det snickarglädje i Sverige och på verandorna som byggdes lades ofta plåt som nu hade blivit ett vanligt och populärt material. På 1950-talet när funktionalismen gjorde sitt intåg med platta tak var plåten ett självklart val.

För den som vill lägga ett plåttak idag finns det många olika alternativ. Det finns plåt i en rad olika utföranden och färger. Det finns till exempel plåttak som ser ut som ett tegeltak. Andra alternativ är falsat plåttak och så kallade klicktak. Ett råd är att alltid använda sig av en professionell plåtslagare då man ska lägga ett plåttak. Ett takarbete kräver nämligen alltid att man använder byggnadsställning.  Bor man i södra Sverige är ett bra tips på en erfaren plåtslagare i Malmö