Gemensamt för alla entreprenörer är at de har en stark vilja och ett självförtroende som man inte ser hos andra människor. Det handlar om att man hittar en möjlighet och sedan förvaltar denna på absolut bästa sätt där man inte låter någonting hindra en på vägen. Detta är det som skiljer mellan ett lyckat entreprenörskap och ett misslyckat – just viljan och tron på sig själv och sin egen produkt är direkt avgörande i om man ska lyckas som entreprenör. De som misslyckas med sitt entreprenörskap är de som ger upp vid minsta motgång och som inte tar kampen – alla företag och alla entreprenörer kommer någon gång att uppleva motstånd, det som avgör är hur man hanterar dessa. Tar man Ingvar Kamprad som exempel så kunde väl ingen någonsin tro att han någonsin skulle bli så stor som han är idag då han startade i sitt lilla garage i Småland.

Och – det här är viktigt – tror man inte att Ingvar Kamprad någon gång mött ett motstånd under resans gång, ja, då är man helt ute och cyklar. Skillnaden mellan Kamprad och hans IKEA är att han hela tiden jobbat på och tagit sig över dessa uppkomna hinder – det är det som utmärker ett bra entreprenörskap och egentligen är själva idéen i sig sekundär. Det viktiga är att man har drivet att ta sig framåt och inte låter sig stoppas då entreprenörskap – i stort – alltså handlar om personliga egenskaper snarare än produkten i sig.

Entreprenörskap tar oss alla framåt

En person kan genom sitt entreprenörskap påverka oss alla och detta oavsett om det handlar om en stad eller ett helt land. Fortsätter vi med Ingvar Kamprad så har ju hans entreprenörskap påverkat hela Sverige och detta genom att dels sätta landet på kartan och dels också i att detta företag gett många personer sysselsättning och arbete. I en mindre stad fungera ett lyckat entreprenörskap på samma sätt – men i mindre skala – och kan alltså handla om vilket område som helst.

Det kan röra sig om restauranger, butiker eller andra verksamheter där folk finner arbete och där man som företag också uppfyller ett behov som finns i staden. En skicklig entreprenör kan sedan spinna vidare på sin idé och sprida denna till andra städer – det vill säga, restaurangen blir till en kedja och expanderar även till övriga landet. Detta blir då ett tecken på vad som kan skilja mellan ett bra och ett sämre entreprenörskap – man vet när det är dags att satsa vidare och det är också sådant som gett oss exempelvis O´Learys, Max och – som vi nämnde ovan – alltså även IKEA.

Ett entreprenörskap ger oss alla en chans och kan få en hel stad att blomma ut. Detta då en satsning hela tiden leder till att nya områden kan blomma ut vid sidan av och här kan ju exempelvis en budfirma starta i kölvattnet av Kamprads första steg mot det världsföretag IKEA idag är. Man hoppar, helt enkelt, på tåget innan det är för sent.