Läkarleasing är en lösning med många fördelar – bland annat att det är väldigt flexibelt. Det går till exempel att få en läkare till ett uppdrag med kort varsel – även om det bara varar under några timmar eller dagar, då det av naturliga skäl skulle vara svårt att anställa någon. Till nackdelarna hör att det är dyrt och att det kanske inte ger samma sammanhållning inom personalen som med fasta anställningar.

Fördelar med läkarleasing

Det finns flera fördelar med läkarleasing – inte minst att det ger snabb tillgång till en rad olika kompetenser. Det finns gott om olika typer av läkare som arbetar för bemanningsföretag, som dessutom brukar vara både motiverade och engagerade i sina uppdrag. Fler fördelar är:

  • Flexibelt – Det är flexibelt och vårdinrättningen bestämmer själva omfattning och tidsperiod för olika uppdrag.
  • Snabb och enkel lösning – ett bemanningsföretag erbjuder ofta snabb tillgång till läkare – i vissa fall kan någon vara på plats redan inom ett par timmar. Det kan såklart bero på typ av uppdrag och var i landet det finns men oftast går det att hitta en lämplig läkare med relativt kort varsel.
  • Passar vid många olika tillfällenLäkarleasing är en lösning som passar vid många olika tillfällen och situationer. Ibland kan det till exempel finnas ett akut behov av att få en läkare på plats för att det saknas en viss kompetens bland den ordinarie personalen och ibland kan det behövas tillfällig förstärkning till personalstyrkan. Det kan även handla om att slippa anställa någon när en läkare är sjukskriven eller föräldraledig eller för att ha någon på plats under en lång rekryteringsprocess.

Nackdelar

Det finns förstås även nackdelar och det ena är att läkarleasing är dyrt – ofta betydligt dyrare än att anställa någon. Hur mycket det kostar beror på uppdraget – vilken kompetens som efterfrågas, hur länge läkaren behövs, under vilka arbetstider och så vidare. Däremot kan lösningen många gånger vara nödvändig, då det till exempel kan vara svårt att anställa en särskild kompetens under en vecka eller två – om det är så behovet ser ut.

En annan nackdel är att leasing av vårdpersonal inte ger samma sammanhållning inom personalteamet som vid fasta anställningar. Det brukar sällan bidra till några problem eftersom läkarna är vara att arbeta på detta sätt men kan vara något att ha i åtanke.