Att köpa använda möbler när ni inreder ert kontor är en ekonomisk och miljömässigt hållbar affär. Resultatet blir dessutom oftast precis lika bra som när ni använder nya möbler. Och ni slipper långa leveranstider. Utbudet av använda kontorsmöbler är stort och det finns något för alla smaker och behov.

Kartlägg kontorets behov

Grunden i att lyckas få till en kontorsinredning som fungerar i alla lägen är att börja med att inventera vilka specifika behov just ert kontor har. Vilken typ av verksamhet bedriver ni? Vilka individuella behov och önskemål finns hos de anställda? Har ni ett stort behov av konferens- och mötesplatser? Behöver ni extra bra belysning eller särskilt ljuddämpande skärmväggar? Listan kan göras lång, men är helt avgörande för att få till en inredning som är hållbar i längden. Sätt upp de viktigaste punkterna och anlita experthjälp ifall ni behöver råd kring hur ni ska tänka när det gäller att utforma kraven på just er kontorsplats.

Skissa och prova ut

kontorsinredningNär behovsinventeringen är klar är det bra att göra en tydlig skiss över hur kontorsmöbleringen ska göras. Även här är det förstås viktigt att utgå från behovslistan och försöka optimera kontorsytan så att den används på ett sätt som passar er och er verksamhet på bästa sätt. Det kan vara en utmaning och ofta kan det vara fördelaktigt att ta hjälp av en professionell inredare. De är experter på behovsanpassad möblering och kan se och upptäcka saker som ni själva inte har tänkt på.

I nästa steg är det dags att prova ut möbler för att se om de passar er miljö. I vanliga fall får man prova och har möjlighet att byta ut möbler ifall de inte passar om man vänder sig till en kontorsinredningsfirma. Använd möblerna under en tid och se till så att de fungerar i verksamheten. Om någon möbel blev fel, byt ut den och specificera behoven ytterligare för att hitta den som passar bäst för ändamålet.

Vican erbjuder helhetslösningar för kontorsmiljöer av alla storlekar och behov och har ett stort utbud av både begagnade och nya kontorsmöbler i Stockholm. Det gör att ni får hjälp med hela processen från idé till färdiginrett kontor och behöver inte ta hand om varje del själva. Att inreda kontor som är fullt anpassat efter verksamheten kan annars vara ett tidskrävande arbete som kräver stora investeringar.